TẦM NHÌN

Tốc Độ Gió trở thành một trong những lá cờ đầu trong lĩnh vực Chuyển phát nhanh và Kho vận (Logistics) tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Tốc Độ Gió luôn đặt hàng đầu tiêu chí cung cấp các dịch vụ và giải pháp tối ưu để trở thành người bạn đồng hành của Quý khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tốc Độ Gió luôn đặt hàng đầu tiêu chí cung cấp các dịch vụ và giải pháp tối ưu để trở thành người bạn đồng hành của Quý khách hàng.

Tập trung trong định hướng đầu tư

Chúng tôi tập trung với định hướng đầu tư trong lĩnh vực Chuyển phát nhanh và Kho vận (Logistics) nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Chính trực - Minh bạch

Tốc Độ Gió luôn hoạt động theo chuẩn mực đạo đức nghề nghệp cao, tuân thủ pháp luật và luôn công khai minh bạch các hoạt đông kinh doanh.

Không ngừng cải tiến

Chúng tôi không ngừng phấn đấu cải tiến chất lượng dịch vụ để nắm bắt và đáp ứng kịp thời những nhu cầu của khách hàng.

Tôn trọng những cam kết đề ra

Tốc Độ Gió luôn coi trọng việc thực hiện những cam kết mình đã đề ra:
+ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:
Luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá thành phù hợp nhất.
+ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN:
Luôn tạo một môi trường làm việc công bằng, minh bạch, trung thực và không ngừng nổ lực nâng cao chất lượng đời sống, tinh thần của cán bộ công nhân viên.
+ ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG:
Luôn quan tâm, chia sẻ những những khó khăn cùng cộng đồng và cam kết bảo vệ môi trường.

TỐC ĐỘ GIÓ CẦN NHỮNG CON NGƯỜI DÁM NGHĨ DÁM CHIẾN ĐẤU!

Bạn muốn gia nhập cùng TỐC ĐỘ GIÓ? Hãy xem chúng tôi đang cần gì nhé.